Praca z TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poziom wyżej: Dokumentacja programu TaxMachine

Ten rozdział opisuje jak przeprowadzać typowe operacje na firmach, KPiR, osobach fizycznych, dokumentach i innych obiektach.

Wprowadzanie firm

Jak wprowadzić lub zmienić dane firm.

Ewidencje księgowe

Prowadzenie ksiąg podatkowych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałtu), ewidencji (rejestrów) VAT, generowanie raportów, tworzenie deklaracji i zeznań podatkowych (VAT-7, VAT-UE, VAT-27, PIT-36, PIT-36L, PIT-28), wyliczanie zaliczek na podatki na podstawie zapisów w ewidencjach.

Tworzenie i edytowanie dokumentów

Jak tworzyć nowe dokumenty (deklaracje podatkowe, inne aktywne formularze) i edytować istniejące.

e-Deklaracje

Wysyłanie e-deklaracji przez internet z podpisem elektronicznym i bez podpisu.

Wystawianie faktur

Jak wystawiać faktury oraz wprowadzać dane o produktach.

Płace

Wprowadzanie pracowników, tworzenie list płac i innych dokumentów płacowych i pracowniczych. Dodawanie umów zlecenia i o dzieło i rachunków do nich. Opisane też jest tworzenie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R.

Środki trwałe

Jak wprowadzać informacje o środkach trwałych i tworzyć dokumenty z nimi związane, w tym ewidencji środków trwałych, wykazu środków trwałych dla ryczałtowców.

Właściciele i inne osoby fizyczne

Pozostałe zbiory danych

Obsługa innych pomocniczych zbiorów danych.

Zadania do wykonania

Ewidencja zadań do wykonania.