Płace

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

System list płac

Węzeł Płace, a dokładniej znajdujący się pod nim węzeł Pracownicy, dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki pracowników. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych z płacami i pracownikami. Większość dokumentów pracowniczych automatycznie pobiera dane pracownika podczas ich tworzenia.

Dodawanie pracowników

Dane pracowników dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych. Aby dodać pracownika należy kliknąć Dodaj po wskazaniu węzła Pracownicy pod Płace.

Pracownicy.png


Okno edycji pracownika:

Pracownik-edycja.png

Tworzenie dokumentów płacowych

Dokumenty płacowe, w tym listy płac i PIT-4R, dodajemy pod węzłem Dokumenty płacowe pod Płace. Należy kliknąć Dodaj i z listy wybrać odpowiedni dokument.

Dokumenty-placowe.png


Przykładowa lista płac:

Lista-plac.png


Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane pracowników korzysta się z okna wyboru pracownika poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska pracownika lub naciśnięcie klawisza F4 przy aktywnym polu nazwiska pracownika. Należy wtedy wybrać pracownika z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.

Tworzenie deklaracji podatkowych

Deklaracje podatkowe, w tym PIT-11, PIT-40, PIT-4R wyliczają swoją zawartość na podstawie innych formularzy, np.: list płac, rachunków do umów zlecenia, rachunków do umów o dzieło.