Ewidencje księgowe

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

W podrozdziale opisano prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji Ryczałtu, ewidencji VAT, ewidencji przebiegu pojazdów, ewidencji wyposażenia.

Dodawanie lat podatkowych

Przed rozpoczęciem księgowania dokumentów za rok podatkowy musimy go najpierw zdefiniować. Przeczytaj jak dodawać i edytować lata podatkowe oraz jakie dodatkowe opcje znajdują się edytorze lat np.: informacje o wprowadzaniu remanentów na początek i koniec roku podatkowego.

Dodawanie miesięcy podatkowych

Dokumenty księgowe pogrupowane są w miesiącach księgowych, przeczytaj jak dodać nowy miesiąc podatkowy.

Rejestry VAT

Dodawanie i edycja rejestrów VAT, typy rejestrów VAT.

Wprowadzanie dokumentów księgowych

Jak dodawać dokumenty księgowe, nawigacja po liście dokumentów księgowych.

Okno wprowadzania dokumentu księgowego

Opis funkcjonowania edytora dokumentów, typy dokumentów księgowych dla Księgi Przychodów i Rozchodów i dla Ryczałtu.

Księgowanie dokumentów w TaxMachine

Przykłady księgowania zdarzeń gospodarczych w programie TaxMachine.

Raporty w TaxMachine

Dostępne raporty dla Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu i ewidencji VAT.

Deklaracje VAT i zaliczki na podatek

Ewidencja przebiegu pojazdów

Opis prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.

Ewidencja wyposażenia

Opis prowadzenia ewidencji wyposażenia.