Pozostałe zbiory danych

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

Węzeł Pozostałe zbiory danych grupuje pomocnicze kartoteki używane w wielu miejscach programu i przez wiele dokumentów. Są tu wpisywane dane Urzędów Skarbowych, ZUS'ów i wszystkich kontrahentów dostępnych w programie.

Wpisuje się tu również stawki przebiegu pojazdów, których koszty eksploatacji rozliczane są za pomocą ewidencji przebiegu pojazdów.

Dane w tych kartotekach dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w artykułach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Pozostale-zbiory-danych.png