Tworzenie i edytowanie dokumentów

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

Dokumenty związane z różnymi obiektami w bazie danych są przechowywane pod tymi obiektami. W ten sposób wydzielono następujące główne kategorie dokumentów:

 • dokumenty firmy, w tej kategorii głownie znajdują się deklaracje, dokumenty finansowo-księgowe oraz przelewy,
 • dokumenty związane z środkami trwałymi,
 • dokumenty związane z prowadzeniem sprzedaży,
 • dokumenty płacowe oraz pracownicze,
 • dokumenty osób fizycznych, w tym deklaracje i przelewy.

Pod głównymi węzłami dokumentów w drzewie znajdują się podkategorie dokumentów, kliknięcie na jednej z nich ogranicza liczbę widocznych w liście dokumentów do tych które należą do wskazanej podkategorii.

Dokumenty automatycznie pobierają dane firmy, pracowników czy właścicieli pod którymi występują, dzięki temu duża część danych jest wprowadzana automatycznie.

Dokumenty-lista.png


Wprowadzanie dokumentu można rozpocząć na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem na węźle dokumentów w drzewie i wybierz Dodaj lub
 • wybierz węzeł dokumentów, kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze listy i wybierz Dodaj lub
 • wybierz węzeł dokumentów i naciśnij Insert lub
 • wybierz węzeł dokumentów, przejdź do listy i naciśnij Insert lub
 • po wybraniu węzła dokumentów naciśnij przycisk Dodaj na pasku narzędzi.

Następnie należy wybrać typ dokumentu do utworzenia w oknie wyboru nowego dokumentu.

Nowy-vat-7.png


Po wybraniu typu dokumentu pojawi się okno edycji dokumentu.


Edycja dokumentu też może być rozpoczęta na kilka sposobów:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu i wybierz Edytuj lub
 • wskaż dokument naciśnij przycisk Edytuj na pasku narzędzi lub
 • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz Enter.

Aby usunąć dokument należy:

 • kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie dokumentu wybierz Usuń lub
 • wskaż dokument i naciśnij przycisk Usuń na pasku narzędzi lub
 • wskaż dokument w liście i naciśnij klawisz Delete.

Zobacz też

Wysyłanie e-Deklaracji