Zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Ewidencje księgowe

Zaliczki na podatek

Program TaxMachine automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt właścicieli oraz tworzy roczne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie.

Zapłacone składki ZUS właściciela

Przed wyliczeniem zaliczki powinno się wpisać kwoty zapłaconych składek ZUS, robimy to pod węzłem Zapłacone składki ZUS. W oknie edycji składek podajemy rok i miesiąc opłacenia składek, kwotę odliczanych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz kwotę odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy).

Zapłacone-skladki-zus.png

Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się poprzez utworzenie zaliczki pod węzłem Zaliczki na podatek dochodowy pod właścicielem.

Uwaga !!!

Przed wyliczeniem zaliczek należy dodać udziały właściciela w firmach.


Zaliczki-na-podatek-dochodowy.png


Nową zaliczkę dodajemy klikając Dodaj. Pojawi się okno zaliczki:

Zaliczka-na-podatek-dochodowy.png


W oknie możemy wybrać formę opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy 19%) oraz okres za który obliczamy podatek, łącznie z możliwością obliczania zaliczek kwartalnych.

Kwoty przychodów, kosztów uzupełniają się automatycznie na podstawie ewidencji księgowych. Podobnie jest z odliczeniem składek ZUS, jeśli były wprowadzone do programu to są uwzględniane przy obliczaniu podatku. Warto zwrócić uwagę na pole Straty z lat ubiegłych, jeżeli mieliśmy stratę w poprzednich to wpisujemy je tutaj, oczywiście pamiętając o ograniczeniach ustawowych.

Wyliczanie zaliczki na ryczałt

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się poprzez utworzenie zaliczki pod węzłem Zaliczki na ryczałt pod właścicielem.

Zaliczki-na-ryczalt.png


Nową zaliczkę dodajemy klikając Dodaj. Pojawi się okno zaliczki:

Zaliczka-na-ryczalt.png


W oknie możemy wybrać okres za który obliczamy podatek, łącznie z możliwością obliczania zaliczek kwartalnych.

Kwota przychodów uzupełnia się automatycznie na podstawie ewidencji księgowych. Podobnie jest z odliczeniem składek ZUS, jeśli były wprowadzone do programu to są uwzględniane przy obliczaniu podatku. Program odlicza składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie jeżeli przychody opodatkowane są więcej niż jedną stawką ryczałtu.

Zobacz też