Tworzenie deklaracji podatkowych VAT-7

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Ewidencje księgowe

Wyliczanie deklaracji z rejestrów VAT

Wyliczanie pól deklaracji domyślnie jest wykonywane na żądanie, czyli należy kliknąć przycisk Wylicz aby dane z ewidencji trafiły do odpowiednich pól deklaracji. Można także włączyć automatyczne wyliczanie, w tym celu na zakładce Opcje należy kliknąć Opcje wyliczania i zaznaczyć Wyliczanie automatyczne.

Deklaracje VAT-7

Dokumenty wprowadzone do KPiR lub Ryczałtu (i jednocześnie do ewidencji VAT) są podstawą do wygenerowania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, zaliczek na podatek dochodowy lub zaliczek na ryczałt od przychodów. Deklaracje te tworzy się dodając nową deklarację VAT-7 do dokumentów firmy.

Program umożliwia także automatyczne wypełnianie informacji VAT-UE, dotyczącej transakcji wewnątrzwspólnotowych, oraz informacji VAT-27, w której wykazuje się dokonane dostawy dla których podatnikiem był nabywca.


Deklaracje-vat.png

Dodawanie nowej deklaracji VAT-7

Aby dodać nową deklarację należy kliknąć Dodaj i z listy dostępnych dokumentów wybrać VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D i kliknąć Wybierz.

Nowy-vat-7.png


Deklaracje przeliczają się automatycznie jeżeli mają tą opcję włączoną, szczegóły na temat przeliczania dokumentów znajdują się w temacie Okno edycji dokumentu w TaxMachine. Deklaracje VAT-7 automatycznie pobierają VAT naliczony do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT, brana pod uwagę jest najpóźniej dodana deklaracja z poprzedniego miesiąca, jeżeli brak jest takiej deklaracji to pole Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji nie jest automatycznie uzupełniane.

Vat-7.png

Zagadnienia podatkowe

Zmiany w podatku VAT od 01-07-2015

Zobacz też

Objaśnienia do deklaracji VAT