Ewidencja przebiegu pojazdów

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Ewidencje księgowe

Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine

Lista stawek przebiegu pojazdów

Służy do definiowania stawek przebiegu.

Ewidencja-przebiegu-stawki.png

Lista pojazdów

Należy w niej wprowadzić używane pojazdy.

Ewidencja-przebiegu-pojazdy.png

Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych

Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi.

Ewidencja-przebiegu-przebiegi.png

Dokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny

Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu.

Ewidencja-przebiegu-kpir.png

Raport ewidencja przebiegu pojazdu

Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych.

Raport-ewidencja-przebiegow.png


Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów.

Ewidencja-przebiegu-raport.png


Kwotę wyliczoną w raporcie Ewidencje przebiegu pojazdów należy zaksięgować w kolumnie Pozostałe wydatki księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie.

Ewidencja-przebiegu-ksiegowanie.png

Zobacz też