Ewidencja wyposażenia

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Ewidencje księgowe


Księgowanie zakupu wyposażenia

Sposób księgowania zakupu wyposażenia widać poniżej:

Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia.png

Ewidencja wyposażenia

Dokumenty księgowe wprowadzane jako Zakup wyposażenia są automatycznie przenoszone do Ewidencji wyposażenia pod Ewidencje księgowe. Drukowanie tej ewidencji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj na pasku narzędzi.

Pozycje ewidencji wyposażenia należy uzupełnić o dodatkowe dane nie dostępne w oknie wprowadzania dokumentu. Są to Miejsce użytkowania wyposażenia, Data likwidacji i Przyczyna likwidacji. Pole Nazwa wyposażenia ma zawartość taką samą jak pole Opis przy wprowadzaniu dokumentu zakupu, zmiana nazwy zmienia też opis dokumentu.

Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia-ewidencja.png