Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Interfejs użytkownika programu TaxMachine

W oknie wyboru dokumentu wybiera się typ nowego dokumentu po wybraniu polecenia Dodaj z głównego okna w obszarze danych przechowującym dokumenty. Należy wskazać typ dokumentu jaki chce się utworzyć i nacisnąć przycisk Wybierz lub nacisnąć klawisz Enter. Drzewo po prawej stronie służy do ograniczania wyświetlanych dokumentów do wskazanego obszaru. Dodatkowo w polu Szukaj dokument można wpisać fragment nazwy typu dokumentu, w liście pojawią się wtedy tylko dokumenty z nazwą zawierającą wpisany ciąg znaków.


Okno-nowy-dokument.png