Wysyłanie deklaracji PIT przez e-Deklaracje

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Sporządzanie zeznań rocznych z programem PITy TaxMachine

Wysyłanie e-Deklaracji

Aby wysłać zeznanie do Urzędu Skarbowego przez internet z użyciem systemu e-Deklaracje należy nacisnąć przycisk e-Deklaracje.

E-deklaracje-pit-37.png


Jeśli zeznanie jest wysyłane bez użycia podpisu kwalifikowanego to w polu Kwota przychodu za poprzedni rok wpisać sumę przychodu podatnika za poprzedni rok podatkowy, przy wysyłce z podpisem kwalifikowanym należy wybrać certyfikat z listy.

E-deklaracje-wysylka.png


Naciśnięcie przycisku Wyślij w oknie wysyłania deklaracji rozpocznie proces wysyłki. Wysyłanie trwa około 10 sekund. Jeśli deklaracja dotarła do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów to w polu Status wysyłki pojawi się wartość 200, a Opis statusu wysyłki będzie zawierał informację o przyjęciu zeznania. Proszę nacisnąć przycisk Zamknij. Przy wysyłce z podpisem kwalifikowanym potwierdzenie jest dostępne po około dwóch godzinach od wysłania.

E-deklaracje-wyslana.png

Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Po otrzymaniu statusu 200 proszę nacisnąć przycisk Poświadczenie odbioru na pasku narzędziowym formularza.

E-deklaracje-pit-37-upo.png


Pojawi się nowe okno z formularzem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowi dowód doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego. Poniższy zrzut pokazuje UPO wygenerowane na zeznania wysłanego do systemu testowego.

E-deklaracje-upo-druk.png

Problemy z wysyłką

Zobacz też