E-Deklaracje - problemy

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: E-Deklaracje

Poniżej omawiamy najczęstsze przyczyny problemów z wysyłaniem e-Deklaracji.

Błędne dane autoryzujące przy wysyłce bez podpisu (dane autoryzujące, status 414)

Pojawia się status wysyłki 414, sprawdź dane identyfikacyjne podatnika oraz kwotę przychodu z PIT za rok o dwa lata wstecz względem roku bieżącego (np. wysyłając e-Deklarację w roku 2016 wpisujemy przychód za rok 2014).

Brak pełnomocnictwa do wysyłki z podpisem (status 402)

W takim przypadku pojawi się status wysyłki 402, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa na druku UPL-1.

Pełnomocnictwo to dotyczy także wspólników spółek osobowych, nie wyślą oni dokumentu spółki bez pełnomocnictwa.

Brak certyfikatu w liście certyfikatów przy wysyłce z podpisem elektronicznym

Program TaxMachine wyświetla certyfikaty zarejestrowane w systemowym magazynie certyfikatów osobistych. Jeżeli certyfikat nie jest zarejestrowany w systemie to należy go zarejestrować z użyciem oprogramowania dostarczonego przez wystawcę certyfikatu. Certyfikat powinien być automatycznie zarejestrowany przez to oprogramowanie, jeśli jednak z jakichś powodów automatyczna rejestracja zawiedzie, należy ją przeprowadzić ręcznie.

Więcej informacji na temat instalacji i konfiguracji certyfikatu do wysyłki e-Deklaracji w dokumencie Ministerstwa Finansów: Oprogramowanie do podpisu elektronicznego - konfiguracja


Brak zainstalowanych zaufanych głównych urzędów certyfikacji w systemie Windows

Prosimy sprawdzić czy w systemie zarejestrowane są niezbędne certyfikaty:


Narodowe Centrum Certyfikacji (NBP):

https://www.nccert.pl/files/nccert.crt


Pełna lista zaświadczeń certyfikacyjnych dostępna jest na stronie:

http://www.nccert.pl/zaswiadczenia.htm


Poniżej lista aktualnych zaświadczeń dla poszczególnych dostawców podpisu elektronicznego:

Podpis Certum:

https://www.nccert.pl/files/CERTUM_QCA_2014.crt


Podpis Sigillum:

https://www.nccert.pl/files/Sigillum_2012.crt


Podpis Eurocert:

https://www.nccert.pl/files/EuroCert_QCA_2014.crt


Podpis KIR:

https://www.nccert.pl/files/SZAFIR_QCA_2014.crt


Podpis CenCert:

https://www.nccert.pl/files/Cencert_QCA_2014.cer


Podpis PWPW:

https://www.nccert.pl/files/PWPW_QCA_2015.crt


Blokowanie wysyłki bez podpisu w przypadku błędnego zaznaczenia rodzaju podatnika lub płatnika

Program TaxMachine automatycznie blokuje wysyłkę e-Deklaracji bez podpisu jeżeli zaznaczono na niej, że deklarację składa podmiot nie będący osobą fizyczną. Jeżeli wysyłasz e-deklarację w imieniu osoby fizycznej i nie masz możliwości wyboru wysyłki bez podpisu to sprawdź co jest zaznaczone w odpowiednim polu deklaracji. W poniższej deklaracji PIT-4R zaznaczono, że deklarację wysyła płatnik nie będący osobą fizyczną, mimo że jest odwrotnie:

E-deklaracje blad oznaczenia osoba fizyczna.png


Wybrany błędny certyfikat

Problem może pojawić się gdy mamy w systemie zarejestrowane więcej certyfikatów, np. obok aktualnego są też stare już wygasłe, i przez pomyłkę wybierzemy stary certyfikat. Prosimy zwracać uwagę na daty ważności certyfikatów, a najlepiej usunąć z systemu nieaktualne certyfikaty.

Aby usunąć stary certyfikat należy uruchomić Manager Certyfikatów (Windows + R, wpisać certmgr.msc i Enter), następnie przejść do Osobisty/Certyfikaty, kliknąć na certyfikacie, nacisnąć Del i Enter.

Certyfikaty.png

Nieprawidłowo zarejestrowany certyfikat

Problem może objawiać się w różny sposób, najczęściej certyfikatu nie ma na liście certyfikatów w programie TaxMachine lub występuje błąd podczas podpisywania dokumentu. W takim przypadku należy usunąć certyfikat z systemu (patrz poprzedni punkt) i zarejestrować certyfikat ponownie z użyciem oprogramowania dostarczonego przez wystawcę certyfikatu.

Problem z połączeniem z bramką e-Deklaracji z powodu błędnej konfiguracji systemowej

Problem objawia się brakiem możliwości połączenia z bramką Ministerstwa Finansów poprzez protokół https. Jednocześnie w przeglądarce Internet Eksplorer nie działają strony dostępne przez https.

W TaxMachine pojawia się komunikat o błędzie połączenia (zrzut ekranu przesłany przez klienta):

E-deklaracje-problem-z-ie.jpg


Aby rozwiązać ten problem należy wejść w Opcje internetowe w Internet Eksplorerze, na zakładce "Zawartość" kliknąć Wyczyść stan SSL:

E-deklaracje-resetowanie-ie-1.png


Następnie na zakładce Zaawansowane kliknąć Przywróć ustawienia zaawansowane i Resetuj...:

E-deklaracje-resetowanie-ie-2.png


i kliknąć OK.

Problem z połączeniem z bramką e-Deklaracji z powodu braku certyfikatów

Inną przyczyną problemu z połączeniem z bramką e-Deklaracji może być brak odpowiednich certyfikatów, więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi/-/asset_publisher/U7Sn/content/39-mam-problem-z-polaczeniem-szyfrowanym-z-usluga-web-services-systemu-e-deklaracje