Konfiguracja programu TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Dokumentacja programu TaxMachine

Okno konfiguracji programu otwiera się poprzez wybranie pozycji Konfiguracja z menu Narzędzia. Okno to służy do ustawiania różnych parametrów pracy programu. W rozdziale szczegółowo opisano dostępne opcje konfiguracyjne.

Okno konfiguracyjne korzysta z tych samych mechanizmów co inne okna edycji danych, dlatego działa ono na zasadach opisanych w Okno edycji danych.