Konfiguracja programu PITy TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Okno konfiguracji programu otwiera się poprzez wybranie pozycji Konfiguracja z menu Narzędzia. Okno to służy do ustawiania różnych parametrów pracy programu. Opcje te działają tak samo jak w programie TaxMachine, dlatego umieszczamy tutaj odnośniki do odpowiednich tematów w dokumentacji programu TaxMachine.

Konfiguracja serwera i bazy danych

Standardowo PITy TaxMachine korzysta z bazy SQLite umieszczonej w katalogu Dokumenty Publiczne\PITy, plik LocalDB.db. Program może także korzystać z bazy MySQL jeżeli potrzebna jest praca wielostanowiskowa lub zdalna. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bazy danych:

Automatyczna aktualizacja

Mechanizm automatycznej aktualizacji działa tak samo jak w programie TaxMachine, prosimy zapoznać się z:

Wydruki

Opis konfiguracji wydruków w programie TaxMachine:

Wygląd