Jakie dane będzie trzeba podać, żeby wysłać deklaracje przez Internet bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu?

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: E-Deklaracje - pytania i odpowiedzi

Aby wysłać deklaracje PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36,PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 i korekt tych deklaracji oraz wniosku PIT-16 bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez Internet, należy podać następujące cechy informacyjne składającego deklarację (zeznanie/podanie):

  • Identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL - patrz pytanie Co to jest Identyfikator podatkowy i który powinienem zastosować?,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.