Co to jest Identyfikator podatkowy i który powinienem zastosować?

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: E-Deklaracje - pytania i odpowiedzi

Od dnia 1 września 2011 r. Identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo niebędących płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jest numer PESEL, a dla pozostałych podatników, w tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej NIP.

W przypadku składania korekty deklaracji należy użyć takiego identyfikatora podatkowego, jaki był użyty w deklaracji korygowanej bez względu na obecnie stosowany.