Jak skonfigurować serwer i programy aby można było pracować na jednej bazie przez Internet?

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: TaxMachine:Często zadawane pytania

Aby móc pracować zdalnie przez Internet na jednej bazie danych należy:

  1. Zainstalować serwer TreeDB na komputerze przechowującym bazę danych, założyć nową bazę danych lub podpiąć istniejącą bazę danych, trzeba przy tym pamiętać o utworzeniu użytkownika na konto którego będą się logować programy TaxMachine.
  2. Zapewnić widoczność tego komputera w Internecie.
  3. Odpowiednio skonfigurować programy TaxMachine - w oknie "Konfiguracja" należy wpisać nazwę "internetową" komputera na którym zainstalowano serwer TreeDB oraz wypełnić pola dotyczące autoryzacji i nazwy bazy danych.

Instalacja i konfiguracja serwera TreeDB jest opisana w pomocy do programu TaxMachine, tak więc nie będę tutaj poruszał tego tematu.

Sposób zapewnienia widoczności komputera na którym zainstalowano serwer TreeDB zależy od sposobu podłączenia tego komputera do Internetu, skupię się tu na najbardziej popularnych łączach ADSL (Neostrada, InternetDSL, Net24 itp.).

Dwie najważniejsze cechy tych połączeń decydujące o sposobie konfiguracji to:

Dostępność publicznego adresu IP - komputer na którym zainstalowano serwer TreeDB musi być widoczny w Internecie. Aby to zapewnić komputer ten musi mieć publiczny adres IP lub urządzenie udostępniające połączenie internetowe (router) musi być poinstruowane, że żądania połączenia z serwerem TreeDB otrzymywane przez ten router mają być przekierowane na komputer z serwerem TreeDB. Tak więc komputer lub router musi mieć publiczny IP. Niestety popularne w naszym kraju sieci "osiedlowe" (oparte na połączeniach kablowych lub radiowych) najczęściej nie spełniają tego warunku i dlatego nie nadają się do tego typu zastosowań.

Komputer będzie miał publiczny adres IP gdy modem ADSL jest bezpośrednio podłączony do niego za pomocą portu USB (najbardziej popularne rozwiązanie) lub też poprzez Ethernet połączeniem PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Nie trzeba wtedy nic dodatkowo konfigurować.

Bardziej zaawansowane konfiguracje oparte są na routerze z wbudowanym modemem ADSL, wtedy to router ma przypisany publiczny adres IP i przydziela on komputerom w sieci lokalnej nie widoczne na zewnątrz adresy lokalne.

Aby umożliwić połączenia z takim komputerem przez Internet, należy wskazać routerowi komputer w sieci lokalnej z zainstalowanym serwerem TreeDB do którego będą przekierowywane połączenia inicjowane przez "zdalne" programy TaxMachine.

Serwer TreeDB obsługuje połączenia poprzez porty TCP 4444 i 4445 oraz port UDP 4446, należy więc przekierować te porty na routerze do komputera z zainstalowanym TreeDB. Przed tym najlepiej jest przypisać temu komputerowi stały wewnętrzny adres IP poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień protokołu TCP/IP karty sieciowej: ustawienie adresu IP (na dowolny adres IP w podsieci ustalonej w konfiguracji routera, nie należący do zakresu adresów przydzielanych przez DHCP routera), adresu domyślnej bramki (na wewnętrzny adres IP routera) i adresów serwerów DNS (też najlepiej na wewnętrzny adres IP routera).

Następnie należy w konfiguracji routera włączyć przekierowanie portów podanych wyżej na stały adres komputera z TreeDB, sposób wykonania tej czynności powinien być opisany w instrukcji routera.

Druga ważna cecha połączenia internetowego to zmienność publicznego adresu IP. Jeżeli połączenie z którego korzystamy oferuje stały publiczny adres IP, to po zapewnieniu widoczności serwera TreeDB można już z niego korzystać podając w konfiguracji TaxMachine w polu "Nazwa serwera" ten stały adres IP. Można też wykupić komercyjną domenę lub zarejestrować jakąś domenę darmową na ten adres IP i korzystać z niej zamiast adresu IP.

Stałe adresy są dostępne tylko w droższych wersjach łączy ADSL, np. w InternetDSL TP SA. Właściciele Neostrad, Net24 i innych tego typu łączy nie mogą liczyć na stałość adresu, zmienia się on przy każdym nawiązaniu połączenia. Aby rozwiązać ten problem należy zarejestrować darmową domenę z możliwością automatycznej aktualizacji adresu IP po każdej zmianie.

W tym celu należy zarejestrować się w serwisie dyndns.com, po czym dodać hosta (Create Hosts) w usłudzie "Dynamic DNS". W polu Hostname wpisujemy nową nazwę naszego komputera/routera (np. taxmachine) z TreeDB i wybieramy domenę (np. dyndns.org). Pełna "internetowa" nazwa naszego komputera lub routera będzie wtedy brzmiała "taxmachine.dyndns.org".

Następnie ze strony http://www.dyndns.com/support/clients/ należy pobrać program DynDNS Updater i zainstalować go na komputerze z serwerem TreeDB. W konfiguracji programu należy podać dane użytkownika serwisu DynDNS, zdefiniowaną wcześniej nazwę "Hostname" i domenę. Program ten automatycznie będzie aktualizował adres IP przypisany do nazwy komputera/routera po każdej zmianie.

Pełną nazwę "internetową" komputera/routera należy wpisać w oknie "Konfiguracja" programu TaxMachine.

Ważną sprawą o której trzeba pamiętać jest rozłączanie połączenia ADSL przez niektórych usługodawców (np. TP SA) co jakiś czas, np. raz dziennie w przypadku TP SA. Aby uchronić się przed utratą danych podczas pracy należy zrestartować połączenie o godzinie w której nikt nie będzie pracował zdalnie, np. późno w nocy, wtedy automatyczne rozłączenia będą następowały zawsze o tej godzinie i ryzyko utraty danych z powodu rozłączenia z serwerem będzie zminimalizowane.

Zobacz też: Serwer TreeDB oraz Konfiguracja: Serwer i baza danych