Dodawanie udziałów właścicieli w firmach

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

Pod węzłem właściciela (osoby fizycznej) znajduje się węzeł Udziały, w którym dodaje się udziały osób fizycznych w firmach. Jeżeli osoba fizyczna jest udziałowcem jednej z wprowadzonych wcześniej firm to należy tu dodać udział lub udziały stosując ogólne zasady edycji obiektów opisane w artykułach Główne okno programu i Okno edycji danych.

Dane te są wykorzystywane przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałt właściciela, a także przy wyliczaniu deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

W przypadku działalności jednoosobowych wpisujemy udział 100% bez podawania dat.


Dodawanie-udzialu.png


Zobacz też