Tworzenie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L i PIT-28

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Ewidencje księgowe

Program TaxMachine automatycznie wylicza roczne deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Aby możliwe było wyliczanie podatków należy dodać właściciela (osobę fizyczną) oraz zdefiniować udziały jakie ma właściciel w firmach. Jeden właściciel może mieć wiele udziałów, dodatkowo udziały mogą się zmieniać w czasie. Wyliczane w trakcie roku zaliczki podatkowe są automatycznie wpisywane w odpowiednie pola deklaracji.