Zakup paliwa do samochodu osobowego

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Księgowanie dokumentów w TaxMachine

Poniżej widać sposób księgowania zakupu paliwa (lub innych kosztów) do samochodu osobowego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, dla którego odliczana jest połowa podatku VAT.

Prosimy zwrócić uwagę, że program automatycznie podzieli wpisaną kwotę netto i VAT po naciśnięciu klawisza F2 na klawiaturze. Nie odliczone 50% VAT jest doliczane do kwoty netto i trafia do kolumny Pozostałe wydatki.


Księgowanie zakupu paliwa i innych wydatków na samochód osobowy do KPiR i VAT w programie TaxMachine 2