Wprowadzenie do TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Dokumentacja programu TaxMachine

TaxMachine

TaxMachine jest aplikacją pozwalającą na wygodne i szybkie prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji Ryczałtu, ewidencji VAT, środków trwałych, a także sporządzanie wielu różnych dokumentów: deklaracji podatkowych, w tym PIT, VAT, CIT, AKC, NIP i innych, dokumentów sprzedaży (faktury i inne), dokumentów magazynowych, kasowych, list płac i innych dokumentów związanych z płacami i kadrami, dokumentów księgowych i innych.

Program posiada prosty, elegancki i łatwy w użyciu interfejs użytkownika, podobny do Eksploratora w systemie Windows.

TaxMachine pozwoli Ci tworzyć dokumentację księgową szybko i łatwo, sporządzanie skomplikowanych deklaracji podatkowych z TaxMachine jest czystą przyjemnością. Po wypełnieniu kilku pól wystarczy nacisnąć przycisk Drukuj i wysłać gotową deklarację do Urzędu Skarbowego, bez żmudnego wypełniania ręcznego lub dopasowywania drukarki do czystych formularzy.

Dlaczego TaxMachine?

Prosty i łatwy w użyciu interfejs użytkownika

Główne okno programu TaxMachine jest zbudowane na wzór programu Eksplorator systemu Windows, tak więc jego obsługa nie powinna przysporzyć problemów żadnemu użytkownikowi tego systemu. Taki sposób prezentacji danych pozwala w prosty i szybki sposób dotrzeć do elementów programu i przechowywanych tam danych. Użytkownik ma możliwość jednoczesnego otwierania wielu okien programu oraz równoczesnej pracy w wielu obszarach programu. Program intensywnie wykorzystuje mechanizm tzw. menu kontekstowego, wyskakującego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (lub naciśnięciu klawisza [Win]) na różnych elementach interfejsu użytkownika. Można dzięki temu w prosty i naturalny sposób przeprowadzić większość operacji na danych.

Różnorodność zastosowań

TaxMachine pozwala na prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu, ewidencji VAT w sposób szybki i wygodny, został on szczególnie zoptymalizowany pod kątem wydajnej pracy. Program, na podstawie wprowadzonych dokumentów, tworzy także ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdów prywatnych.

TaxMachine automatycznie tworzy na podstawie zapisów księgowych deklaracje VAT-7, VAT-7K, zaliczki na podatek dochodowy i zaliczki na ryczałt od przychodów. Również automatycznie generowane są ewidencja wyposażenia oraz ewidencja przebiegu pojazdów.

Program posiada możliwość sporządzania list płac, umów zleceń, umów o dzieło oraz rachunków do nich i na ich podstawie automatycznego generowania deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40 i innych druków płacowych.

Dodatkowo TaxMachine pozwala na tworzenie wielu innych typów dokumentów, są to między innymi:

 • deklaracje i inne druki podatkowe:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych: PIT-5, PIT-5/X, PIT-R, PIT-8A, PIT-8C, PIT-6, PIT-2, PIT-2A, PIT-2C, PIT-3, PIT-12, PIT-23, PIT-53,
  • podatek dochodowy od osób prawnych: CIT-2, CIT-2O, CIT-8 itp.,
  • podatek od towarów i usług VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-10, VAT-11, VAT-12 itp.,
  • dokumenty rejestracyjne: NIP-1, NIP-2, NIP-3, NIP-7, ZAP-3, NIP-D, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-Z,
  • podatek akcyzowy: AKC-3, AKC-3/A, AKC-3/B, AKC-3/C, AKC-3/D, AKC-3/E, AKC-3/F, AKC-3/G, AKC-3/H, AKC-3/I, AKC-3/J, AKC-S, AKC-R, AKC-U, AKC-Z,
  • VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B.
  • dokumenty sprzedaży i magazynowe: faktura, faktura korygująca, nota korygująca, rachunek,
  • dokumenty kasowe: KP, KW,
  • dokumenty bankowe: przelew, przelew do Urzędu Skarbowego, przelew do ZUS,
  • dokumenty płacowe i pracownicze: listy płac, kartoteki płacowe, zaświadczenie o zarobkach, podanie o urlop, świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło,
  • dokumenty księgowe: ewidencja środków trwałych, PK, dowód wewnętrzny, faktura wewnętrzna, faktura wewnętrzna WNT, sprzedaż nieudokumentowana,
  • dokumenty dla ZUS: Z3, Z3A, RP-7.

e-Deklaracje

Program wysyła e-Deklaracje przez internet z podpisem kwalifikowanym jak też bez tego podpisu.

Faktury

Program umożliwia wystawianie faktur, automatyczne księgowanie faktur oraz drukowanie rejestrów sprzedaży.

Płace

W programie utworzysz listy płac oraz dokumenty pochodne, w tym deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz inne.

Środki trwałe

Z programem TaxMachine poprowadzisz ewidencję środków trwałych, wykaz środków trwałych (dla ryczałtowców).

Archiwum dokumentów

Program TaxMachine posiada funkcję archiwizacji papierowych dokumentów poprzez ich skanowanie. Pod węzłem każdej firmy, każdego pracownika, właściciela oraz wśród głównych węzłów znajdują się węzły "Archiwum". Pod nimi można dodawać i przeglądać archiwa zeskanowanych dokumentów.

Obsługa załączników

Do deklaracji można dodawać załączniki tworząc w ten sposób zestawy formularzy. Zestawy są automatycznie przeliczane, dane z załączników są przepisywane do odpowiednich pól głównego formularza, niektóre pola w załącznikach są uzupełniane na podstawie zawartości głównego formularza (np. dane firmy, właściciela, pracownika itp.).

Wzrost wydajności pracy

TaxMachine zwiększy wydajność pracy w Twojej organizacji, program jest zoptymalizowany pod kątem wydajnej pracy. Program automatycznie tworzy deklaracje VAT-7, VAT-7K, zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt od przychodów oraz wydruki KPiR, Ryczałtu i ewidencję VAT. Wprowadzanie danych do KPiR i ewidencji Ryczałtu jest szybkie dzięki zastosowaniu szeregu mechanizmów, np. automatycznego uzupełniania pól, szybkiego wyszukiwania kontrahentów z uwzględnieniem częstości ich występowania w dokumentacji, automatycznego kopiowania dokumentów, wyszukiwania dokumentów w liście po kontrahencie, dzieleniu numerów faktur na części stałe i część zmienną z zapamiętywaniem części stałych dla każdego kontrahenta z osobna, przeskakiwaniu dokumentów od jednego kontrahenta, zastosowaniu wielu skrótów klawiaturowych pozwalających na szybką nawigację po polach dokumentu bez użycia myszki. Pełny wykaz mechanizmów i skrótów klawiaturowych jest dostępny w rozdziale opisującym prowadzenie ewidencji księgowych.

Tworzenie dodatkowej dokumentacji przy pomocy TaxMachine jest również proste i szybkie. Program automatycznie wylicza wszystkie pola których zawartość zależy od innych pól w deklaracjach i innych dokumentach oraz wypełnia większość innych pól na podstawie wprowadzonych do programu informacji o firmach, właścicielach, pracownikach, kontrahentach, towarach i innych obiektach. Dzięki przechowywaniu wszystkich tych informacji w bazie danych wystarczy wprowadzić dane tylko raz a program sam wstawi je w odpowiednie pola różnych dokumentów.

Program szeroko wykorzystuje mechanizm tzw. autouzupełniania. Zapamiętuje wpisywane nazwy miejscowości, gmin, ulic, nazwiska, imiona i inne często wprowadzane dane i podczas wpisywania tych danych do programu podpowiada pasujące do już wprowadzonego fragmentu tekstu pełne jego brzmienie. Dzięki temu wystarczy że tylko raz wpiszesz "Warszawa", każde następne wpisanie "W" w polu miejscowości będzie automatycznie rozwijane do pełnej nazwy stolicy.

Brak ograniczeń ilości przetwarzanych danych

Nie ma żadnych ograniczeń ilości wprowadzanych firm (w wersji Profesjonalnej), pracowników, osób fizycznych.

Automatyczna aktualizacja

Program TaxMachine domyślnie ma włączony mechanizm automatycznej aktualizacji. Po każdym uruchomieniu program sprawdza czy w Internecie dostępna jest nowsza wersja programu lub nowe albo ulepszone dokumenty i, jeżeli tak jest, proponuje ich automatyczne pobranie i zainstalowanie. Możliwe jest też włączenie opcji automatycznego pobierania i instalowania aktualizacji w tle. Dzięki temu mechanizmowi masz pewność że posiadasz zawsze najnowszą wersję programu.

Zawsze dostajesz to co widzisz

Praca nad dokumentami odbywa się w trybie WYSIWYG (skrót z ang. "What You See Is What You Get"), czyli użytkownik już w trakcie edycji danych widzi jak będzie wyglądał dokument po wydrukowaniu. Tak więc w przeciwieństwie do innych programów tego typu, które najczęściej do wprowadzania danych używają osobnych okien edycyjnych i dopiero później generują wydruk, w TaxMachine na bieżąco widać jaki wpływ na zawartość dokumentu mają wprowadzane informacje. Dokumenty przeliczają swoją zawartość po każdej wprowadzonej przez użytkownika zmianie oraz informują o stwierdzonych nieprawidłowościach, dzięki czemu znacznie maleje szansa popełnienia pomyłki. Pola dokumentów wyliczane wyłącznie na podstawie zawartości innych pól są wyłączone z edycji, co jeszcze bardziej zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu.