Wprowadzanie właścicieli i innych osób fizycznych

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Praca z TaxMachine

Węzeł Właściciele (osoby fizyczne) dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartoteki osób fizycznych, w tym również udziałowców. Informacje zgromadzone w tej kartotece mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach dotyczących tych osób fizycznych, oraz do wyznaczania udziałów osób fizycznych w firmach. Większość dokumentów związanych z osobami fizycznymi automatycznie pobiera dane osoby podczas ich tworzenia.

Wlasciciele-lista.png


Dane osób dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych.

Podczas edycji dokumentu w którym wpisuje się dane osoby korzysta się z okna wyboru danych osób fizycznych poprzez kliknięcie na przycisku znajdującym się w polu nazwiska osoby. Należy wtedy wybrać osobę z okna wyboru danych, jego dane zostaną automatycznie wpisane do odpowiednich pól dokumentu.