Ryczałty samochodowe od 2013 r.

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Podatki:Spis treści

MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH
W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW

Pojazdy

Stawki w zł

Od
14.11.2007

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358

Motocykl

0,2302

Motorower

0,1382

 

Podstawa prawna

§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308) - ISAP.

UWAGA

W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) - ISAP.

Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.