Rejestracja programu TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Dokumentacja programu TaxMachine

Okno rejestracji programu otwiera się poprzez wybranie pozycji Rejestracja z menu Narzędzia. Okno to służy do wpisywania danych użytkownika, wprowadzania numerów licencji oraz ich aktywowania.

Okno rejestracji korzysta z tych samych mechanizmów co inne okna edycji danych, dlatego działa ono na zasadach opisanych w artykule Okno edycji danych.

Dane użytkownika

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy wypełnić pola na zakładce Rejestracja. Nazwa posiadacza licencji jest wykorzystywana przy aktywacji programu, po wykonaniu aktywacji nie można jej zmienić.

Rejestracja-rejestracja.png

Licencje

Zakładka Licencje służy do wprowadzania numerów licencji. Aby wprowadzić nowy numer należy nacisnąć przycisk Dodaj i wpisać numer.

Rejestracja-licencje.png

Aktywacja licencji

Licencje wymagają aktywacji, aby ją przeprowadzić należy kliknąć na numerze wprowadzonej licencji, następnie kliknąć przycisk Aktywuj licencję, niezbędne przy tym jest połączenie z internetem.

Problemy z aktywacją

Czasami mogą wystąpić problemy z automatyczną aktywacją programu. Ich źródłem w większości przypadków są programy antywirusowe lub zapory sieciowe. Mogą one blokować komunikację z serwerem aktywacyjnym.

Możliwe rozwiązania tego problemu:

  • wyłączenie antywirusa i/lub zapory na czas aktywacji,
  • dodanie programu TaxMachine do listy zaufanych programów w antywirusie lub zaporze.

Może się też zdarzyć, że połączenie będzie zablokowane gdzieś dalej w sieci, poza naszym komputerem lub siecią. Jedyne co można w tym przypadku zrobić to wykonać ręczną aktywację, prosimy w takim przypadku o kontakt.