PITy dla pracodawców

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Sporządzanie zeznań rocznych z programem PITy TaxMachine

Deklaracje płatnicze dostępne w programie PITy TaxMachine

Program PITy TaxMachine 2015/2016 umożliwia bezpłatne tworzenie deklaracji płatniczych dla dowolnej ilości płatników (pracodawców) i podatników (pracowników), dostępne są następujące druki PIT:

 • PIT-11,
 • PIT-4R,
 • PIT-8C,
 • PIT-40,
 • PIT-8AR,
 • PIT-12,
 • PIT-2,
 • PIT-2A,
 • PIT-R,
 • IFT-1/IFT-1R,
 • ZAP-3.

Wysyłanie PIT-ów płatniczych przez internet (e-deklaracje) - wymagania

Deklaracje te można wysyłać przez internet do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Płatnicy - osoby fizyczne (działalność jednoosobowa) składające te PITy w swoim imieniu mogą je podpisywać danymi autoryzującymi (suma przychodów z PIT za rok poprzedni) lub podpisem elektronicznym. Płatnicy nie będący osobami fizycznymi muszą mieć podpis elektroniczny. Jest to ten sam podpis który używamy przy wysyłaniu deklaracji do ZUS z Programu Płatnika.

Wysyłając e-Deklarację dla płatnika - osoby fizycznej - z użyciem danych autoryzujących wpisujemy przychód płatnika z deklaracji PIT złożonej w poprzednim roku podatkowym, czyli np. składając PIT-11 za rok 2014 wpisujemy sumę przychodów płatnika z rocznej deklaracji PIT (np. z PIT-36, PIT-36L czy PIT-28) tego płatnika za rok 2013.

Ważne: osoba, do której należy podpis elektroniczny, składająca deklarację w imieniu innego płatnika (np. spółki, innej osoby prawnej czy fizycznej) musi być upoważniona do składania e-deklaracji w imieniu tego płatnika. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwo na druku UPL-1 (druk dostępny także w programie). Dotyczy to także wspólnika spółki osobowej składającego e-deklaracje za spółkę. W przypadku braku upoważnienia podczas wysyłki e-Deklaracji pojawi się błąd 402.

Więcej na temat wysyłania e-Deklaracji.

Dodawanie płatników (pracodawców)

Przed utworzeniem deklaracji należy dodać płatnika (pracodawcę). W tym celu należy kliknąć na Firmy (płatnicy) i kliknąć Dodaj:


Dodawanie-firmy.png


Po wpisaniu wszystkich danych klikamy Zapisz i zamknij. Nowa firma pojawi się pod węzłem Firmy (płatnicy), po rozwinięciu mamy PITy płacowe gdzie można dodawać deklaracje PIT związane z płatnikiem, na ten moment są to PIT-4R i PIT-8AR. Widoczny jest także węzeł Pracownicy pod którym dodajemy pracowników.


Platnicy-pity.png

Dodawanie pracowników (podatników)

Aby dodać pracownika należy kliknąć na Pracownicy i kliknąć Dodaj pracownika:


Pity-dodawanie-pracownika.png


Po wpisaniu wszystkich danych klikamy Zapisz i zamknij. Możemy już dodawać PITy dla nowego pracownika, po kliknięciu na nim klikamy Nowy PIT dla tego pracownika i wybieramy odpowiedni PIT z listy:


Platnicy-pity-pracownik-nowy-pit.png

Wysyłanie e-deklaracji

Gotową deklarację wysyłamy klikając przycisk e-Deklaracje:

Platnicy-pity-pracownik-e-deklaracje.png


Wysyłka e-Deklaracji jest opisana szczegółowo w na stronie: e-Deklaracje. Przypominamy jeszcze raz, że wysyłka z podpisem elektronicznym deklaracji w imieniu innych podmiotów, czyli najczęściej spółek osobowych, osób prawnych i innych płatników nie będących osobami fizycznymi, ale także innych osób fizycznych, wymaga uprzedniego złożenia w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa na druku UPL-1. Brak pełnomocnictwa spowoduje wystąpienie błędu 402 podczas wysyłki.

Zobacz też