Edycja zapisanego zeznania PIT

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Sporządzanie zeznań rocznych z programem PITy TaxMachine

Zeznania zapisywane są na dwa sposoby:

  • pod podatnikami, aby wyświetlić listę zeznań sporządzonych dla podatnika klikamy na jego nazwisku, pod podatnikiem zawsze zapisywane są zeznania utworzone kreatorem oraz zeznania utworzone bezpośrednio dla wcześniej dodanego podatnika poprzez kliknięcie przycisku Dodaj,
  • pod Pozostałe zeznania PIT są zapisywane zeznania dodane bez użycia kreatora i nie przypisane do podatnika, takie zeznania dodaje się klikając Pozostałe zeznania PIT i następnie klikając Dodaj.

Poniżej przykładowa lista zeznań podatnika:

Edycja-zapisanego-pit.png


Lista zeznań nie przypisanych do podatnika Pozostałe zeznania PIT:

Pozostale-zeznania-pit-lista.png


Aby otworzyć zeznanie należy kliknąć na nim dwukrotnie lub nacisnąć Enter gdy jest ono wskazane. Otworzy się okno edycji formularza:

Pozostale-zeznania-pit-pit-37.png


Zobacz też