E-Deklaracje - statusy wysyłki: 412

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Statusy przetwarzania dokumentów w systemie e-Deklaracje

Status 412 - Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia) występuje w sytuacji kiedy zestaw danych identyfikacyjnych: NIP, PESEL, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia zawarty w bloku danych autoryzujących do podpisywania dokumentu jest niezgodny z danymi zawartymi w bloku danych identyfikacyjnych podatnika lub płatnika w deklaracji.

Przyczyną otrzymania statusu 412 może być:

  • korzystanie z nieaktualnej wersji programu TaxMachine,
  • wpisanie w danych autoryzujących danych Małżonka (drugiego podmiotu na zeznaniu).

Rozwiązaniem może być:

  • aktualizacja programu TaxMachine do najnowszej wersji,
  • wpisanie w danych autoryzujących danych Podatnika (pierwszego podmiotu na zeznaniu).

Program TaxMachine automatycznie wpisuje właściwe dane podatnika lub płatnika w polach danych autoryzujących.