Dodawanie podatników

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Sporządzanie zeznań rocznych z programem PITy TaxMachine

Aby dodać nowego podatnika kliknij przycisk Dodaj na pasku narzędzi lub kliknij prawym przyciskiem myszy na węźle Podatnicy w drzewie po lewej i wybierz pozycję Dodaj z menu które się rozwinie. Pojawi się okno do wprowadzania danych podatnika, po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz i zamknij w tym oknie.


Uwaga !

Zeznania PIT możesz też tworzyć bez dodawania podatników, zeznania można dodawać też pod Pozostałe zeznania PIT, wtedy dane podatnika podajesz bezpośrednio na formularzu. Jeśli tworzysz zeznania z pomocą Kreatora PIT to podatników dodajesz w kreatorze.


Podatnicy-lista.png