Czy zapisów w księdze dotyczących przychodów można dokonywać na podstawie zbiorczych dowodów?

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: TaxMachine:Często zadawane pytania

Czy zapisów w księdze dotyczących przychodów można dokonywać na podstawie zbiorczych dowodów?

Wśród dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księdze wymienia się dzienne zestawienie faktur dotyczących sprzedaży (§ 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Możliwość dokonania zapisów w księdze jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur sprzedaży jest określona w § 19 ust. 3 rozporządzenia. Jest to uproszczenie w prowadzeniu zapisów dotyczących przychodów ze sprzedaży towarów i usług, z którego mogą skorzystać podatnicy nieprowadzący ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, niebędący podatnikami VAT i nieprowadzący ewidencji za pomocą kas fiskalnych.

W przypadku podatników podatku VAT - w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia - zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Ponadto podatnicy ewidencjonujący obrót za pomocą kas rejestrujących mogą dokonywać zapisów w księdze (na mocy § 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia) na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych.

Podkreślmy, że uproszczenia w prowadzeniu księgi podatkowej dotyczą wyłącznie przychodów ze sprzedaży. Przepisy powołanego rozporządzenia nie przewidują możliwości ujęcia zbiorczymi zapisami wydatków w księdze.