1 procent podatku w TaxMachine

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol

Nasza firma od dłuższego czasu wspiera Fundację Tęczowy Parasol, Organizację Pożytku Publicznego, w jej działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci z problemami rozwojowymi. Fundacja pomaga także innym organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową, obecnie Fundacja bezpłatnie wspiera ponad 250 organizacji non-profit.

W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu przekazywanie 1% podatku na tą Organizację Pożytku Publicznego. Program TaxMachine informuje o możliwości przekazania 1% dla tej fundacji jeżeli w zeznaniu PIT nie wprowadzono numeru KRS innej organizacji oraz istnieje możliwość przekazania 1% podatku (występuje podatek należny).

Wszystkie osoby, które przekażą 1% podatku dla tej fundacji, otrzymają od nas darmowe usługi w postaci subskrypcji aktualizacji, nowych licencji lub dodatkowych stanowisk o wartości 30% sumy przekazanych kwot 1% podatku. Identyfikacja wpłat odbywa się po numerze seryjnym licencji wpisywanym w polu celu szczegółowego w zeznaniu PIT, rozliczenie wpłat odbywa się na podstawie wykazu wpłat przekazanego Fundacji przez Urząd Skarbowy do końca września.

Program TaxMachine automatycznie wpisuje w zeznaniach właściwy numer, w przypadku rozliczania zeznań w innym programie identyfikator licencji należy wpisać ręcznie. Kwoty przekazane bez wskazania numeru seryjnego licencji nie będą uwzględniane.

Co zrobić by program automatycznie wpisywał domyślny KRS jeżeli nie podano innego?

Jeżeli chcecie Państwo przekazywać 1% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol bez każdorazowego odpowiadania na pytanie o zgodę to istnieje możliwość włączenia automatycznego wpisywania numeru KRS i numeru seryjnego Państwa licencji.

W tym celu prosimy kliknąć na zakładce Konfiguracja przycisk Opcje, kliknąć zakładkę PITy, zaznaczyć przełącznik Wpisuj polecany numer KRS automatycznie jeżeli nie wpisano innego i kliknąć Zapisz i zamknij.

Numer KRS i numer seryjny licencji będą wpisane automatycznie w momencie zapisywania, drukowania lub wysyłki elektronicznej zeznania, prosimy nie wpisywać numeru KRS samodzielnie bowiem w takim przypadku program nie uzupełni pola celu szczegółowego.


KonfiguracjaProcentAuto.png

Jak wyłączyć okienko z zapytaniem o przekazanie 1% podatku?

Jeżeli nie chcecie Państwo przekazywać 1% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol to istnieje możliwość wyłączenia okna informującego o możliwości przekazania 1% podatku. Aby to zrobić prosimy kliknąć w menu Narzędzia pozycję Konfiguracja, kliknąć zakładkę PITy, odznaczyć przełącznik Przypominaj o przekazaniu 1% podatku w zeznaniach PIT i kliknąć Zapisz i zamknij.

Jednocześnie zachęcamy do wsparcia Fundacji, Państwa pomoc będzie przeznaczona na działalność statutową pożytku publicznego. Dodatkowo otrzymacie Państwo 30% przekazanej sumy kwot 1% podatku w postaci subskrypcji aktualizacji, nowych licencji lub dodatkowych stanowisk programu TaxMachine.

KonfiguracjaProcentWylacz.png

Zobacz też