Środki trwałe definicja

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Środkami trwałymi są:

  • stanowiące własność lub współwłasność podatnika,
  • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
  • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
    • nieruchomości (grunty, budowle i budynki, w tym także lokale będące odrębną własnością),
    • maszyny, urządzenia i środki transportu,
    • inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.