Za który rok powinienem podać kwotę przychodu w sekcji "DANE AUTORYZUJĄCE" tak aby został on przyjęty przez system e-Deklaracje?

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: E-Deklaracje - pytania i odpowiedzi

W przypadku dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu składanych za rok 2014 należy w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE" wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2013.

Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok 2012 uważa się kwotę przychodu podatnika wykazaną w ostatecznym:

  • zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2013 – PIT–28 (poz. 42) lub
  • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 – PIT – 36 (poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek) lub
  • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 – PIT – 36L (poz. 23 lub poz. 28) lub
  • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 – PIT – 37 (poz. 60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2013 występuje jako małżonek) lub
  • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 – PIT – 38 (poz. 24) lub
  • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 – PIT – 39 (poz. 20) lub
  • rocznym obliczeniu podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2013 – PIT – 40 (poz. 62) lub
  • rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2013 – PIT – 40A (poz. 33).


W przypadku gdy za rok 2013 nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).