Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Sporządzanie zeznań rocznych z programem PITy TaxMachine

Wstępnie wypełnione zeznania PIT

Program TaxMachine umożliwia import danych o dochodach podatników bezpośrednio z systemu Ministerstwa Finansów (wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe). Pobierane są dane adresowe oraz wartości osiągniętych przychodów, kosztów ich uzyskania, kwoty należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz kwoty opłaconych przez płatników (pracodawców) składek ZUS.

Wstępnie wypełnione zeznanie sporządzone jest wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, otrzymanych od płatników PIT. Nie obejmuje ono m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych to należy je dopisać do zeznania.

Skorzystanie z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego nie zwalnia podatnika z konieczności zweryfikowania poprawności danych zawartych w zeznaniu.

Import danych do deklaracji PIT

Program TaxMachine udostępnia możliwość importu danych dla deklaracji PIT-37 i PIT-36 (portal podatkowy Ministerstwa Finansów obsługuje tylko PIT-37).

Aby rozpocząć import danych należy utworzyć nowy PIT-37 lub PIT-36 i kliknąć Pobierz wstępnie wypełnione zeznanie.

PFR-klik.png


Otworzy się okno importu, należy wpisać wymagane dane i kliknąć Importuj dane z systemu Ministerstwa Finansów.

Do uwierzytelnienia podatnika i opcjonalnie małżonka potrzebne są:

  • Identyfikator podatkowy – numer PESEL albo NIP,
  • Imię (pierwsze),
  • Nazwisko,
  • Data urodzenia,
  • Kwota przychodu za 2015 rok – ze wszystkich informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R za 2015 rok, otrzymanych od płatników PIT,

Do sumy przychodu za 2015 rok nie należy wliczać przychodów z ZUS lub innych organów emerytalno-rentowych, dodajemy przychody tylko z PIT-11, PIT-8C i PIT-R.

UWAGA: Po pięciu nieudanych próbach uwierzytelniania system Ministerstwa Finansów zablokuje dostęp do usługi dla danego podatnika.

W oknie można wybrać zakres importowanych danych (czy importować dane adresowe, czy importować dane małżonka) oraz w jaki sposób wprowadzić wartości do formularza jeżeli są w nim już wpisane jakieś kwoty (dodać do istniejących kwot czy zastąpić). Jeżeli dane używane do autoryzacji wpisano w deklaracji PIT przed rozpoczęciem importu to program automatycznie wpisze je w odpowiednie pola.

Import trwa od kilku do kilkunastu sekund, po pobraniu danych okno zamknie się automatycznie i nowe wartości pojawią się w odpowiednich polach deklaracji PIT.


Pfr-import.png