E-Deklaracje - statusy wysyłki: 402

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poziom wyżej: Statusy przetwarzania dokumentów w systemie e-Deklaracje

Status dokumentu 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji oznacza, że nie złożono w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictwa do składania e-deklaracji dla właściciela podpisu elektronicznego (przy wysyłce z elektronicznym podpisem kwalifikowanym). Przed wysyłką e-deklaracji dla osoby prawnej, spółki osób fizycznych, innego podmiotu nie będącego osobą fizyczną lub innej osoby fizycznej należy złożyć w Urzędzie Skarbowym druk UPL-1. Wymóg ten dotyczy także e-Deklaracji podpisywanych przez wspólników spółek osobowych składanych w imieniu spółki.

Druk UPL-1 jest dostępny w programie TaxMachine oraz w programie PITy TaxMachine.