Rejestry VAT

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rejestry VAT służą do grupowania zapisów w ewidencji VAT według pozycji na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i sposobu odliczania VAT naliczonego. Aby dodać nowy rejestr VAT należy kliknąć prawym przyciskiem na węźle Rejestry VAT i wybrać Dodaj.

Dodawanie rejestru vat.png


Następnie w oknie Rejestr VAT wpisać nazwę rejestru i wybrać typ rejestru. Nazwa rejestru pojawi się później w oknie wprowadzania dokumentu.

Okno edycji rejestru vat.png


Po zapisaniu w liście rejestrów VAT pojawi się nowa pozycja:

Dodano rejestr vat.png