Historia i autorzy strony „Jakie dane będzie trzeba podać, żeby wysłać deklaracje przez Internet bez podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu?”

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana