Co oznacza status dokumentu 414 – Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących: Różnice pomiędzy wersjami

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: Linia 3:
  
 
#Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
 
#Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
* wpisałeś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka
+
** wpisałeś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka
 
* błędnie wpisałeś nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
 
* błędnie wpisałeś nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
 
* błędnie wpisałeś pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisałeś również drugie imię np. Jan Adam
 
* błędnie wpisałeś pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisałeś również drugie imię np. Jan Adam

Wersja z 18:05, 13 sie 2014

Poziom wyżej: TaxMachine:Często zadawane pytania

Jeżeli otrzymasz status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu), to prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

 1. Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
  • wpisałeś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka
 • błędnie wpisałeś nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
 • błędnie wpisałeś pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisałeś również drugie imię np. Jan Adam
 • błędnie wpisałeś nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, imię tam gdzie nazwisko
 • błędnie wpisałeś datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty w formularzu PDF : DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD).
 1. W danych autoryzujących wpisałeś błędną kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to:
 • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2013 rok,
 • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
 • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. rok 2012, poz. 1537) wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2012 rok podatnik nie składał zeznania drogą elektroniczną,
 • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2012 rok podatnik nie składał zeznania na analogicznym formularzu, (np. podatnik składa za 2013 rok zeznanie PIT-38, a za 2012 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu - złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.